Екологічний сайт
міста
Дніпродзержинськ
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Годинник
Календар

Забруднення повітряного середовища міста Дніпродзержинськ


         Потужний промисловий комплекс суттєво впливає на екологiчний стан мicтa. Техногеннi геоxiмiчнi перетворення атмосфери та забруднення повiтря - одна з найактуальнiших проблем для м. Днiпродзержинська. На відносно невеликiй територiї знаходиться 62 промислових пiдприємства рiзних галузей промисловості – металургійної, хімічної, коксохімічної, мaшинобудiвної, енергетичної та інших, які розташовані в центральній чacтинi міста. Промисловi підприємства півколом оточують без caнiтapно­захисних зон правобережну частину міста, при будь-якому напрямку вітру викиди промислових підприємств потрапляють у приземний шар атмосфери житлових масивів.

         Десять підприємств - забруднювачiв є небезпечними (табл. 1). У структурі промислового виробництва міста переважає металургія i обробка металу (67%), хімічна галузь (18%), виробництво коксу (5%), машинобудування (2%), виробництво будматерiалiв, електроенергетики, деревообробна, харчова, легка i інші галузі промисловості.

         Щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на один квадратний кілометр території міста протягом останніх років становить 930 - 870 тонн, це - у 120 разів більше, ніж по країні та у 25 разів більше, ніж по області.

        

         Таблиця 1 - Валові викиди у атмосферне повітря підприємств міста.

Підприємства-забруднювачі атмосферного повітря

Валові викиди, тис. тонн

2008

2009

2010

ВАТ «ДМКД»

103,9

105,9

102,1

ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод»

1,151

0,9

1,277

ПАТ «ДніпроАЗОТ»

1,143

1,148

1,164

ПАТ «Євраз Баглійкокс»

1,751

1,793

1,894

Дніпродзержинський завод ПАТ «Хайдельберг Цемент Україна»

1,181

0,511

0,275


         Не зважаючи на збiльшення обсягiв виробництва по місту на 38% у 2010 pоцi загальний обсяг викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря становив 108,4 тис, тонн, що на 2% менше у порiвнянні з 2009 роком.

 

Рисунок 1 – Динаміка забруднення атмосферного повітря м. Дніпродзержинськ.

         Викиди забруднюючих речовин Днiпpодзержинська становлять 14% від загального обсягу викидiв по Двiпропетровськiй областіi.

         Обсяг  викидів у розрахунку на одного мешканця складає – 490 кг, по областi – 294 кг, по iншим мiстам областi: Днiпропетровськ -158 кг, Кривий Piг – 547 кг.

         У розрахунку на квадратний кiлометр територiї обсяг викидiв шкiдливих речовин у нашому мicтi становить 893 т, по облаcтi – 31 т, по Днiпpопетровську – 427 т, по Кривому Рогу – 909 т.

 

Рисунок 2 – Хімічний склад шкідливих викидів в атмосферу міста.

         За даними центральноiї геофiзичної обсерваторiї Дніпродзержинськ займає друге мiсце серед найбiльш забруднених промислових мiст України. Iндeкc забруднення атмосфери складає 19,4 - що класифiкується як високий.

         Найбiльшим забруднювачем атмосферного повiтря в мicтi є ВАТ «Днiпровський металургiйний комбiнaт iм. Ф.Е. Дзержинського». Стан забруднення атмосферного повiтря в зонi впливу пiдприємств залишаєтъся постiйно дуже високим. Так, вiдповiдно до результа дослiджень атмосферного повiтря в зонi впливу дмк па вiдcтaнi 1000 м, 90% проб перевищували ГДК по вмicтy пилу в 2,5 раз, 45% перевищували ГДК в 1,4 раз по вмicтy фенолу, 60% дослiдже перевищували ГДК в 1,1 раз по вмiсту марганцю, по вмicтy хрому - 40 проб перевищували ГДК у 2,7 раз.

         Останнім часом все бiльш значнiше виявляється вплив автотранспорту на навколншне середовище. Інтенсивність руху на основних магiстралях мicтa досягає 18-27 тис. автомобiлiв на добу. Викиди в автотранспорту становлять 13 тис. тон нa piк.

 

Огляд стану забруднення атмосферного повітря у містах Дніпропетровської області 

Друзі сайту
www.eco-live.com.ua - Екологія життя, навчальний сайт на екологічну тематику Червона книга України
Статистика
Besucherzahler mail order russian brides
счетчик для сайта

Copyright © Olya
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz